สายกระเป๋าโลหะ สายโซ่ ความกว้างของสาย 5 มม.หนา 1.2 มม. ราคาเส้นละ

สี

เงิน light gold

ยาว

60 cm. 115 cm.

หมวดหมู่ : ++ New ++ สายโซ่

Share