คีม คีมถ่าง-หุบ หนีบตรง หนีบงอ อเนกประสงค์ ขนาด 5 นิ้ว

แบบ

คีมตัดพลาสติก ปากแหลมกลม ปากจับ ตัดลวด

Share

ความยาวรวม 12.2 ซม
คุณสมบัติ:

1. ด้ามจับของคีมมีมือจับกันลื่นซึ่งใช้งานง่ายมาก

2. ส่วนหัวเหล็กของคีมมีชั้นโคลนน้ำมันซึ่งใช้ในการป้องกันสนิมจากการจัดเก็บของคีมก่อนการใช้งาน ก่อนใช้งานให้เช็ดน้ำมันป้องกันออกด้วยผ้า