ไม้บรรทัดวัดตะเข็บ Kearing อันละ

AS2710

 

Share

เมตริกไม้บรรทัดวัดความหนา quilting

ขนาด: 10.5 x 4 ซม. ความหนา 1.2 มม

ขอบเขตของการใช้: ออกแบบเสื้อผ้า, ออกแบบเย็บมือ, ทำลวดลาย

วัสดุ:พีวีซีโปร่งใสในตัวขนาด 10.5 x 4 ซม.