กระดุมแม่เหล็กรูปดอกไม้ มีขนาด 1.3 , 1.7 มม. ราคา/อัน

แบบ

13 มม. 17 มม.

Share

แม่เหล็กขนาด 13 mm. ควรใช้ตัวเจาะขนาด 6 mm.
แม่เหล็กขนาด 17 mm. ควรใช้ตัวเจาะขนาด 9 mm.