ขอ คอหมา เล็ก 3 cm. สำหรับสายกว้าง 1 cm. คู่ละ

แบบ

light gold สีเหลืองปัดดำ สีเงิน

Share