ตัวครอบลูกปัด กว้าง 1.1 cm. (10 ตัว/set)

AS2549

Share

รูบนกว้าง 2 มม.