เทมเพลทกระดาษ หกเหลี่ยม hexagon 100 แผ่น / แพ็ค (เลือกขนาดด้านใน)

แบบ

10 มม. 12 มม. 16 มม. 22 มม. 26 มม.

Share

ขนาด 8 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 40 บาท
ขนาด 10 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 43 บาท
ขนาด 12 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 45 บาท
ขนาด 16 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 48 บาท
ขนาด 22 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 50 บาท
ขนาด 26 มม.จำนวน 100 แผ่น / แพ็ค ราคา 60 บาท