สายเพชร แบบไม่มีเพชร เป็นหลุมสีเหลือบเงิน ขนาด 2 มม. ราคาหลาละ

แบบ

ขาว ดำ

Share