ป้ายหนังแท้ มีหลายขนาดให้เลือกด้านในค่ะ

แบบ

no.3 no.8 no.9 no.10 no.11

Share

เบอร์ 3 ขนาด 3 x 3 cm.
เบอร์ 8 ขนาด 4.4 x 2.5 cm.
เบอร์ 9 ขนาด 5 x 2 cm.
เบอร์ 11 ขนาด 5 x 1 cm.