สายวัดแบบตลับ มาตราวัดเป็นเซ็นติเมตร/นิ้ว ความยาว 150 cm./60 inch

แบบ

เขียว ขาว แดง ส้ม

Share