สายวัด มาตราวัดเป็นเซ็นติเมตร/นิ้ว ความยาว 150 cm./60 inch ยาวกว้าง 2 cm.

SKU : AS1743

Share