ด้ายควิลท์ Fujix Quilter Farm No.73 ยาว 150 m.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1575

Share