กาวเอนกประสงค์ F6000 สำหรับติดภาพลงบนจึ้, หัวซิป ขนาด 5 ml.

AS1538

Share