ระฆังสำหรับทำพู่ สูง 1.2 cm.รูกว้าง 7 มม. (4 ตัว/set)

AS1835

Share