ห่วงกุญแจแบบหนา 3 อัน/set เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 2 cm.

AS1217

Share