ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 25 mm.

PIC026

Share