ห่วงกลม เลือกขนาดด้านในนะคะ

แบบ

8mm. 10 mm. 14 mm. 5 mm. 7 mm.

Share

เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 5 มม.หนา 0.7 มม. (50 ตัว 10 บาท)
เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 7 มม.หนา 0.9 มม. (40 ตัว 10 บาท)
เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 8 มม.หนา 1.2 มม. (40 ตัว 10 บาท)
เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 10 มม.หนา 0.9 มม. (30 ตัว 10 บาท)
เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 14 มม.หนา 1.7 มม.(10 ตัว 10 บาท)