ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 14 mm.

PIC031

Share