ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 18 mm.

PIC034

Share