หนังสืองาน Quilt&Patchwork Master Book Series 16 (เล่มนี้ของเกาหลีค่ะ)

BK243

 

Share

หนังสิองาน Quilt จากเกาหลี� วิธีทำไม่ละเอียดมากนะคะ

จะเป็นภาพวาดลายเส้นแสดงวิธีทำ เหมาะกับผู้มีพื้นฐานมาบ้างค่ะ