ดินสอลอกลายลงบนผ้า โดยใช้วิธีรีด (สีแดง)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CV189

Share

 ใช้ดินสอลอกลายบนกระดาษลอกลาย นำด้านที่วาดวางลงบนผ้าแล้วไปรีด ลายที่วาดจะติดลงบนผ้าค่ะ

สามารถนำลายที่วาดแล้วไปรีดซ้ำได้หลาย ๆ ครั้งนะคะ