ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 20 mm.

PIC023

Share