Easy Knit Frame ฟัน 4 ซีก

AS583

 

Share

ถักนิตติ้งง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้ไม้นิต ถักนิตติ้งด้วย Eazy knit Frame
ถักง่ายได้ชิ้นงานไว
 สามารถถักเป็นหมวก, ผ้าพันคอ, เสื้อคลุม ฯลฯ

สามารถดูวิธีการใช้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=PNWnrnClJ38&feature=related