ภาพสำหรับนำไปทำจี้ หรือตัวห้อย Vintage ขนาด 10 mm.

PIC028

Share