ปากกระเป๋าป๊อกแป๊กทรงกลม 2 ช่อง มี 2 ขนาด 10.5 cm., 14 cm.

แบบ

10.5 cm. 14 cm.

Share